söndag 24 februari 2013

0 Prisutvecklingen Februari 2013

Solcellspriserna fortsätter att sjunka i samma takt som tidigare och trenden verkar inte avta. Med en minskning av mellan 1-2% per månad, eller runt 30% i årstakt så ligger nu priserna på ungefär 29% av vad de gjorde för bara fyra år sedan. Priserna i grafen nedan är i Euro, och med tanke på den senaste tidens förstärkning av den svenska kronan så innebär det för oss i Sverige att priserna har sjunkit ännu mera än vad som framgår i grafen.

Senaste priserna för kristallina solceller i Tyskland är nu 0.78 €/W, dvs runt 7.40 SEK/W.

Värt att notera är att det svenska priset är slutkundspris i Sverige, baserat på egen efterforskning om de billigaste panelerna i svenska onlinebutiker. De övriga är inköpskostnad för företag som själva säljer panelerna vidare och datat baseras på genomsnittspriset av cirka 1500 offerter, från hemsidan http://www.sologico.com/.

Solcellsprisutvecklingen från mars 2010 till februari 2013

söndag 3 februari 2013

0 Produktion i januari 2013

Sol och snö - Januari 2013
Årets första månad har varit en dyster månad när det gäller solel. Totalt 17 kWh har anläggningen producerat. Solen har visat sig vid ett flertal tillfällen men taket har varit helt täckt av snö under nästan hela månaden. De sista två dagarna var dock snöfria och 12 kWh av januaris totalat 17 kWh producerades då. Enligt vår simulering ska januari tillföra 98 kWh, men det hade krävt kontinuerlig takskottning.

För uppföljningen av kalkylen innebär detta att vi nu har "förlorat" 2045 kronor sedan anläggningen installerades i höstas. Detta är dock helt enligt modellen och det är inte förrän i mars som anläggningen förväntas producera tillräckligt mycket för att gå plus.