söndag 19 oktober 2014

0 Solcellspriser oktober 2014

Priserna på solceller fortsätter att sjunka, om än något långsammare än vad det har gjort tidigare år. I Kina kan man nu se att priserna har stabiliserats på låga nivåer efter att ha sjunkit ungefär 5% sedan årsskiftet. I Europa är priserna fortfarande betydligt högre, men här sjunker priserna i en snabbare takt än i Kina. Sedan årsskiftet har priserna i Europa minskat med drygt 10%. Sverige ligger fortfarande med ett betydande prispåslag jämfört med priserna i Tyskland.

Som man kan se i prisutvecklingen nedan så har årstakten ändrats sedan någon gång under 2012. Innan dess sjönk priserna med cirka 30% per år. Man kan också se att de Europeiska priserna närmar sig priserna i Kina, vilket för tillfället får anses vara det prisgolv på marknaden.

För att sänka priserna markant från dagens nivåer så behövs troligen ny produktionsteknik tas fram, alternativt helt annan teknologi, exempelvis tunnfilms-solceller. Ikea har börjat lansera platta solcellspaket i vissa länder som baseras på tunnfilmsteknologi. Om dessa vinner mark så kommer priserna troligen pressas rejält framöver.
söndag 5 oktober 2014

0 Svensk solcellsteknik i framkanten

Svensk forskning inom solcellsteknik har länge varit i framkanten vad gäller både nya material samt verkningsgrad. Uppsala universitet har haft stora framgångar inom området och för några år sedan startades ett företag vid namn Solibro, numera Kinaägt, som tog tekniken ut i näringslivet. Tekniken grundar sig på den mångåriga forskningen på Uppsala universitet och är av typen CIGS (Koppar, Indium, Gallium, Selenid), en så kallad tunnfilmsolcell. Tunnfilmsolceller har en klar fördel när det gäller materialåtgång, jordens resurser belastas därmed mindre än av vanliga kiselsolceller. Detta leder även till att tekniken är billigare, vilket ger lägre pris för oss konsumenter. IKEA har nu börjat sälja dessa moduler i några länder och har planer på att utöka affärsområdet.

Problemet har dock varit att verkningsgraden och livslängden inte varit lika bra, förrän nu. I en fabrik som ska produktionssättas efter nyår ska Solibro-tekniken producera tunnfilmsolceller med en modulverkningsgrad på hela 18.7% Det är till och med ett par procentenheter högre än de kristallina vi har på vårat tak!

I Uppsala konkurrerar man även med en helt annan solcellsteknik, Grätzel-solceller. Det som fascinerar mig mest med tekniken är att den inte kräver riktigt solljus, tekniken fungerar även på ljus från vanliga lampor. Företaget bakom tekniken - Exeger - har många spännande förslag på vad man kan använda detta till.

Läs mer om detta på veckans affärer.

onsdag 1 oktober 2014

0 Produktion i september 2014

September månads produktion är nu summerad. Prognosen var att månaden skulle ge 664 kWh, men med det fina vädret som varit så slås prognosen med råge. Månaden gav totalt 865 kWh, vilket är mer än 100 kWh bättre än förra årets september. Totala elförbrukningen var något högre i år, men den rullande årsförbrukningen fortsätter att sjunka och ligger nu på -413 kWh.

För övrigt så har det varit väldigt tyst om arbetet med skattereduktion för mikroproduktion. Det kanske inte är den högst prioriterade frågan just nu, men det vore väldigt trevligt att höra något om hur man ämnar fortsätta arbetet.

Rullande årsförbrukning ligger stabilt under 0. Troligen kommer vi justera upp värdet genom att inte elda lika mycket i kaminen under oktober till december.

Klart högre produktion än förra året. Simuleringen är som vanligt i underkant.

September är sista månaden på året där produktionen överstiger förbrukningen.