lördag 31 maj 2014

0 Produktion i maj 2014

Maj månad var förra årets bästa månad för solelproduktionen, rent av bästa månaden någonsin sedan driftsättningen. Totalt registrerades då 1512 kWh vilket var cirka 10% mer än prognosen. Juni borde vara snäppet bättre, men ett kortare driftstopp gjorde att juni inte nådde riktigt ända fram.

I år började dock maj riktigt uselt i våra trakter. Den molniga och regniga inledningen av maj gjorde att vi såg ut att knappt nå mars resultat. Men som tur var så repade sig vädret rejält och avslutningen är svår att klaga på (även om festivalbesökarna på This is Hultsfred och Stockholm Fields säkert tycker annorlunda).

Maj gav totalt 1351 kWh, knappt 8 kWh under prognosen men ändå helt ok. Resultatet innebär att 2014 än så länge har ett 3324 kWh, vilket också råkar vara 8 kWh lägre än prognosen. I år verkar simuleringsprogrammet ge ett resultat som verkligen liknar det vi ser i verkligheten.

Vår rullande årsförbrukning ökar något, från 18 kWh till 255 kWh, det var inte bara dåligt med soltimmar, det var även så pass kallt att värmepumpen fått arbeta mer i år.

Senaste elräknignen var på -500:-, nästa blir ännu trevligare!
Har vi tur med vädret slår vi nog rekordet nästa månad :)
Produktionen ligger i linje med prognosen.
Rullande årsförbrukningen ligger nära 0 kWh, vilket innebär att anläggningen är lagom dimensionerad.


Något högre förbrukning än förra året, men 664 kWh överproduktion blev det i maj.

söndag 25 maj 2014

1 Vad är viktigast, installerad W per krona, eller producerad kWh per krona?

Idag var en mycket bra dag för solcellsvännen i mig. Dels så har solen tagit rejäl revansch på den småtråkiga första halvan av maj med årsproduktionsrekord på 65 kWh på en dag som resultat, men framförallt så var jag på en "kvartersvisning" av en solcellsanläggning i grannskapet. Visningen var arrangerad av våra goda grannar i samarbete med deras leverantör av solcellssystemet (Miljö & EnergiAnsvar), och det var både trevligt och lärorikt. När vi själva skaffade vår solcellsanläggninge för snart två år sedan så var det många nyfikna blickar från förbipasserande grannar, och det var nu mycket tydligt att intresset för en egen anläggning har ökar rejält i grannskapet. Jag skulle tippa på att det snart dyker upp fler anläggningar i området.

Visningen började med en kort genomgång av den aktuella installationen. Det handlar om en anläggning på 9.6 kW som är installerad på tre olika takytor, varav två är riktade mot väster och en mot öster. Det är alltså tre strängar som är inkopplade mot en 3-fas växelriktare. Med tanke på takytornas riktning så är inte anläggningen helt optimal, men den prognosticerade elproduktionen på minst 7000 kWh / år är ändå mycket bra.

Just detta var något som leverantören lyfter fram som typiskt. Det finns väldigt få villor som faktiskt har exakt den rätta takvinkeln och riktningen och som samtidigt saknar skuggning. Men det är ok, det gör inte så mycket på totalproduktionen att det gör investeringen olönsam. Det är idag så pass stor marginal när det gäller ekonomin i en solcellsinstallation att fler och fler "mindre optimala" installationer faktiskt är lönsamma.

Något annat jag tyckte var tankeväckande är hur man (jag själv inräknad) oftast jämför priser på solcellspaneler på hur mycket varje watt kostar. Självklart tittar man även på andra egenskaper såsom fysisk storlek, utseende, garantier, effektförluster vid högre temperaturer osv när man väl väljer sina paneler, men just SEK/W är det enklaste sättet att jämföra två olika paneler med varandra. Anledningen till att man använder det som jämförelse är att det är lätt att räkna på. Man kan med simuleringsprogram snabbt räkna ut hur stor produktion man kan förvänta sig, samt beäkna någon form av enklare ekonomisk kalkyl med hjälp av detta värde. Men detta värde är egentligen en form av momentant värde som endast gäller för en ny, fullt fungerande solcell. Under årens lopp så minskar produktionen, ofta approximerat linjärt uttryckt som "80% effektgaranti efter 25 år".  Detta innebär att man garanterar att effekten är minst 80% efter 25 år, men det innebär inte att panelerna per definition inte fungerar efter 25 år.

Utvecklingen av solceller går snabbt framåt, både var gäller produktionskostnad och verkningsgrad, men även vad gäller just hur mycket effekt solpaneler tappar effekt över åren. Idag finns det paneler vars effektgaranti sträcker sig till 87% över 30 år, och det är mycket intressant för våra kalkyler. Låt mig ta följande som ett förenklat räkneexempel (i exemplet räknar jag med att man får ut 80% av märkeffekten i kWh/år, vilket varierar ganska mycket mellan olika installationer) :

Panel 1:
Effekt 300 W, 80% effektgaranti efter 25 år, beräknad livslängd 40 år.
Pris: 3000 SEK = 10 SEK / W

Panel 2:
Effekt 300 W, 87% effektgaranti efter 30 år, beräknad livslängd 40 år.
Pris: 3300 SEK = 11 SEK / W

Vid en första anblick är Panel 1 en solklar vinnare. Panel 2, med samma märkeffekt är 10% dyrare.
Men hur ser det ut efter 40 år?

Kostnad per producerad kWh
Panel 1: Produktion på 40 år cirka 8550 kWh, vilket innebär en kostnad på 35 öre per producerad kWh
Panel 2: Produktion på 40 år cirka 9304 kWh, vilket innebär en kostnad på 35 öre per producerad kWh

På 40 års sikt så kostar alltså båda panelerna lika mycket om man ser på den totala produktionskostnaden. Skulle man räkna med ännu längre livslängd så blir panel 2 en klar vinnare. Men, det finns många osäkerhetsfaktorer som gör att det är vanskligt att göra en kalkyl över så lång tid. Framförallt så vet vi inte hur elpriset utvecklas i framtiden. Med ett lägre inköpspris så minskar man risken för framtida osäkerhetsfaktorer, något vi tyvärr lider av i Sverige idag.

Slutsats
Det är svårt att dra några klara slutsatser kring vad som egentligen är bäst. Det står klart att man bör hålla koll på effektgarantin, men den måste alltid ställas i relation till panelkostnaden. Vad som helt klart är positivt för oss konsumenter är dock att vi ser både lägre priser och samtidigt ökad effektgaranti!

(Inlägget är på inget sätt sponsrat av ovan nämnda leverantör)

torsdag 1 maj 2014

1 Produktion i april 2014

April månad är nu summerad och det blev ett trevligt slutresultat. Det har varit mycket fint aprilväder ute hos oss och solen har inte bara visat sig väldigt ofta, den har även lyckats pricka in de bästa dagarna under helgerna som varit.

Under april månad producerade anläggningen 1202 kWh. Detta är 86 kWh mer än förra årets april, och hela 237 kWh mer än vad prognosen visar. Som tidigare konstaterat så är prognosen i underkant på under årets ljusare månader. Det är dock lite intressant att notera att från första februari fram till den sista april så har faktiskt årets utfall blivit exakt på kWh som prognosticerat, dvs 1973 kWh. 

Samtidigt som produktionen varit hög så har även energiförbrukningen i hushållet varit relativt lågt. Detta innebär att vårat rullande nettobehov av köpt el nu ligger på 18 kWh. Vi är alltså väldigt nära att ha ett plusenergihus (bortsett från vår spiskassett där vi eldar cirka 4-5 kubikmeter ved över året).

Visserligen skiner solen precis i detta nu, men maj månad började lite oväntat med ett snöoväder. Vi får hoppas att månaden skärper till sig!
Betydligt högre produktion än prognos

18 kWh i nettoförbrukning

April blir liksom förra året första månaden med med mer produktion än konsumtion