söndag 27 april 2014

0 Var femte hushåll överväger egen elproduktion

Svensk Energi har i en undersökning hos svenska hushåll att intresset för egen elproduktion formligen har exploderat. Vi har som bekant haft ett strålande år bakom oss med en installationstakt av solceller som varit utöver det vanliga. Nu säger sig vart femte hushåll vara intresserade av att inom en femårsperiod investera i antingen solceller eller en egen vindsnurra.
I undersökningen, vars sammandrag man kan läsa här, framkommer även vilka orsakerna är för de hushåll som inte kan tänka sig en sådan investering. Det vanligaste skälet är att man inte tror att det är lönsamt, och det är en argumentation jag ofta har stött på. Det handlar då ofta om personer som någon gång för flera år sedan gått i solcellstankar, men blivit avskräckta av det höga inköpspriset. Glädjande nog har solcellspriserna sjunkit så mycket att argumentet att det inte är ekonomiskt lönsamt tappat fotfästet och det är nu ganska enkelt att visa även på ekonomiska fördelar med egenproducerad solel.

Ett annat skäl till varför man inte vill investera handlar om regelverket. Man anser att det verkar alldeles för krångligt och tidskrävande att sätta sig in i hur det fungerar. Jag kan bara hålla med, det är i Sverige otroligt krångliga regler och det kräver att man verkligen är intresserad för att man ska förstå allt. Att Sverige var det enda land inom EU som fick betyget "dåligt" när det gällde detta är talande (se länk).

Jag tror även att bland de 20% som faktiskt funderar på att starta egen elproduktion så kommer en betydande andel att avskräckas av just byråkratin. Med tanke på att regeringens nuvarande förslag på alternativ till nettodebitering kommer att göra det ännu svårare så riskerar vi nu att bryta en i annars väldigt positiv trend. Ersättningen för elproduktionen ska nu skötas med hjälp av Inkomsdeklaration. Hur många av er vände redan vid dörren?

tisdag 15 april 2014

0 Fler länder i Europa når Grid Parity

Grid Parity är ett intressant begrepp som  används inom området för förnyelsebar energi för att beskriva när ett visst förnyelsebart energislag når den prisnivå att det kan konkurrera med det pris man i landet får betala för elen från nätet. En viktig aspekt i detta är att man ej får räkna in statliga subventioner, utan energislaget måste helt själv kunna nå denna nivå.

Ett antal parameterar samarbetar för att uppnå denna nivå, men framförallt ett par stycken sticker ut.
Det mest uppenbara är såklart det elpris man betalar för den el man köper på nätet, ju dyrare elen är desto mer blir den el som solceller producerar värd.

Nästa parameter handlar såklart om kostnaden för solcellerna. Vi har här sett att solcellspriserna sjunkit kraftigt under många år. För 10 år sedan var det svårt att få ens den mest optimistika ekonomiska kalkylen för solceller att gå ihop, idag ser det helt annorlunda ut.

På vissa ställen i världen nådde man för vindkraft Grid Parity år 2000. Solceller har däremot inte ens varit i närheten av detta. Det var inte förrän 2013 som man i Spanien nådde den nivån, framförallt beroende på de sjunkande priserna i kombination god tillgång till sol (elpriset sjönk något under i Spanien 2013) (källa Wikipedia)

Nu har en ny undersökning gjorts av Eclareon, och ytterligare två länder har sällat sig till listan av länder som nått Grid Parity. Man kan konstatera att det handlar om två länder i Europa med stor andel solcellsinstallationer; Italien och Tyskland (Ladda ner pdf-rapport här)

I Sverige har vi ännu inte nått Grid Parity, men frågan är nog snarare när än om vi gör det. Vi har i dagsläget ett av europas lägsta elpriser, men hur länge håller det i sig?

onsdag 9 april 2014

0 Produktion i mars 2014

Mars månad gav klart lägre utbyte än förra året, men blev liksom 2013 första månaden på året då anläggningen gått plus ekonomiskt sett. Produktionen uppgick till 635 kWh jämfört med 794 kWh för ett år sedan. Det är dock väldigt nära de 642 kWh som simuleringen visar så det får anses vara ett väntat resultat.

Det som är intressant är att mars innebär startskottet för åtta månader i sträck då vi går plus på solcellerna. Det innebär i praktiken att vi inte kommer behöva betala någon elräkning mer förrän i november.

Då temperaturen varit förhållandevis hög så har även elförbrukningen sjunkit i vårat hus. Detta har lett till att vår rullande årsförbrukning nu är nere på 236 kWh/år, väldigt nära målet på 0 kWh/år!
Produktionen motsvarar förväntningarna
Snart närmar vi oss ett plusenergihus. Innan året är slut måste vi fundera på en lösning för att inte råka bli nettoproduenter.

Trots lägre produktion i år så minskar förbrukningen marknat i mars i år. Det är nära att vi producerar lika mycket energi som vi gör av med.