söndag 28 juli 2013

1 EU och Kina överens, det blir inga strafftullar på solpaneler från Kina

Det tog sex veckors småbråkande mellan EU och Kina innan man kom överens kring de mycket omtalade strafftullarna som EU planerat att införa på solpaneler tillverkade i Kina. Orsaken bakom hoten om strafftullar var att EU ville skydda den inhemska produktionen av paneler mot dumpade priser från Kina, där staten subventionerade de kinsesiska tillverkarna så mycket att tillverkare inom EU inte kunde hänga med i priskriget. Kina svarade dock snabbt med liknande tullar för vinimport från EU och "kriget" var i gång.

Nu har man dock kommit överens om att slopa tullarna, och istället sätter man ett lägsta pris för solpaneler från Kina. Det är inte helt klart vad detta pris hamnar på men de siffror som figurerar är 56 cent per watt, vilket är precis just det pris som just nu råder på kinesiska kristallina solpaneler.

Detta borde innebära att vi inte kan räkna med lika raskt fallande priser som vi har sett de senaste åren. Men då det fortfarande är en betydande skillnad mellan EU-priser och kinapriserna så finns det trots allt utrymme för ännu lägre priser inom EU.

http://www.bloomberg.com/news/2013-07-27/european-union-china-agree-on-solar-panel-shipment-deal.html 

fredag 26 juli 2013

2 Prisutvecklingen Juli 2013

Priserna fortsätter att falla varje månad, framförallt i Tyskland. Kinesiska solpaneler är i en kortare stigande pristrend och en av orsakerna kan vara importtullarna som EU har ålagt solpaneler. Det ser mycket ljust ut för oss i Sverige att importera paneler från Tyskland. Med tanke på att priserna i Tyskland sjunkit från €1.95/W i mars 2010 till €0.77/W i Juni 2013, samtidigt som kronan har stärkts betydligt under samma period så har priserna sjunkit till ungefär en tredjedel av vad det kostade för bara tre år sedan. Tyskland är en av de största marknaderna på världen och det finns många stora och välrenommerade leverantörer att välja mellan.

Pris per W uttryckt i Euro.

onsdag 24 juli 2013

1 Hur blev det med förslaget kring nettodebitering?

Den som följt bloggen under våren har säkert vid flertalet tillfällen sett mig kommentera att regeringen skulle presentera ett förslag på hur nettodebitering skulle kunna införas i Sverige. Nettodebitering är en modell som går ut på att man kan kvitta sin överskottproduktion på sommaren mot den el man behöver köpa på vintern. Modellen är väl prövad i många andra länder och det enda som hindrat oss i Sverige från att införa den är att man tvistat om huruvida det fungerar med nuvarande skattelagstiftning eller ej.

2011 skrev dåvarande energiministern Maud Olofsson (c) att man skulle utreda hur man skulle kunna utforma en nettodebiteringsmodell som även skulle fungera i Sverige. Den här utredning har sedan dess utlovats ett antal gånger, av Maud själv men på senare år även av näringsminister Annie Lööf (c) och nuvarande energiminister Anna-karin Hatt (c) . Vi som följt detta med stort intresse blev givetvis positivt överraskade när vi under slutet på förra året fick ett datum på när utredningen skulle vara klar. Den 14'e juni 2013 skulle förslaget presenteras.
Förslaget har utformats av en speciellt utsedd utredare, skatteexperten Rolf Bohlin, som fick i uppdrag att ta fram en nettodebiteringsmodell för Sverige. Resultatet blev en maffig rapport på sammanlagt 348 sidor. Slutsatsen i rapporten är att Bohlin avråder regeringen från att införa nettodebitering i Sverige(!).  Bohlin har kommit fram till att nettodebitering inte är förenlig med den inom EU gällande mervärdesskatten. Det är helt enkelt inte lagligt att införa nettodebitering. Det konstiga är att flera EU-länder redan har infört modellen trots detta.

I utredningen så finner man dock ett förslag som ska ge enskilda solcellsproducenter (småskaliga) samma ersättning som om man infört nettodebitering. Tanken är att man med detta förslag ska kunna kringgå lagstiftningen och erbjuda något som åtminstone liknat nettodebitering.

Förslaget är inte helt lätt att förstå, men om jag inte missförstått det helt så fungerar det så här:

1. För varje kWh som man skickar ut på elnätet så får man dra av 2 * energiskatten.
2. Om man har ett avtal med en elleverantör så kan man sälja överskottselen. Trolig ersättning från elbolagen är spot-priset på el, minus några ören.
3. Man får som mest dra av för sammanlagt 10 kWh / år.
4. Man får endast dra av för lika mycket el som man själv har köpt över året.

Tyvärr innebär detta att det blir ännu krångligare att beräkna huruvida det är lönsamt eller ej att investera i solceller, något som nettodebitering hade gjort underverk för. Det tillför dessutom ännu mer pappersexcercis vilket redan idag hindrar många från att ta steget till en egen anläggning.

Nu till det "intressanta" i det hela. En vecka efter att rapporten blev offentlig så gick Anna-Karin Hatt ut på sin egen blogg och sa att man ändå kommer jobba mot att införa nettodebitering! Men vi får vänta till sommaren 2014 för att få se det förslaget. Förhalandet fortsätter!

tisdag 16 juli 2013

0 Produktion i juni 2013

Tråkigt meddelande när solen står
 som högst på klarblå himmel
Aningen sent kommer här en rapport om juni månads produktion. Enligt simuleringsprogrammen jag använder så ska juni vara den allra bästa månaden på året och förväntningarna var högt uppställda inför ytterligare en rekordmånad. Det började mycket bra och efter första veckan så var det tydligt att maj månads rekord låg risigt till. Men, plötsligt en dag så slutade anläggningen helt att producera någon el. Efter mycket felsökning så visade det sig att växelriktaren slutat att kommunicera med elnätet och därmed slutat att fungera. Efter ett kort samtal med leverantören av solcellssystemet så konstaterades det att växelriktaren skulle bytas ut på garanti. 12 dagar senare fick jag ersättningsenheten och kom då äntligen igång med produktionen igen. Självklart var det strålande solsken under större delen av dessa 12 dagar.

All heder åt både systemleverantören samt tillverkaren av växelriktaren. Det gick mycket snabbt och smidigt att få en ersättningsenhet. Det som gjorde att det tog så lång tid låg utanför deras kontroll och hade endast med budfirmans dåliga lokalkännedom att göra. Det tog dem fyra försök att hitta ut till oss...

Hursomhelst, juni månads produktion blev alltså inte riktigt vad jag hade hoppats på, men det blev en plusmånad även med avbrottet inräknat. Den totala solelsproduktionen under juni stannade på 900kWh (jämfört med simuleringen som var på 1399 kWh).
Som synes så innebar bytet av växelriktare en kännbar förlust vad gäller produktion.

Det rullande medelvärdet för årsproduktionen sjunker stadigt. Målet är att nå så nära 0 kWh som möjligt.

Månaden är en klar plusmånad, vilket inte är så konstigt då det går väldigt lite el på sommarmånaderna.

Något som är extra kul att se är att efter juni månad så ligger vi plus vad gäller kostnader sedan köpet av solcellssystemet. Det innebär att vi på 9 månader, med hela vintern inräknat, sparat mer pengar än vad avbetalning samt ränta kostat för anläggningen. De tre månader som kvarstår på första året med anläggningen kommer även de att tillföra positivt resultat.