lördag 14 juni 2014

1 Momsregistrering eller inte? Oklarhet kring regeringens skattereduktion för egenproducerad el

I media kan man nu läsa glada tillrop (exempelvis Dagens Industri) om att det äntligen är klarlagt hur skattesituationen för egen el-produktion kommer att se ut. Svensk Energi och svenska elbranschen har hedervärt lobbat för att det ska vara så enkelt som möjligt för en villaägare att producera sin egen el samt att sälja det överskott som oundvikligen sker. I en pressrelease beskrivs ett klargörande från skatteverket som en vinst i sammanhanget (Pressrelease från Svensk Energi).


Om man läser skatteverkets Skatteverkets klargörande från förra veckan så framgår flera intressanta saker.

Punkt 1 Solcellsanläggningen innebär inte att man räknas ha en näringsverksamhet. Schablonavdraget på 40.000 innebär att man ej behöver beskatta intäkterna från solcellerna

Punkt 2
Då en privat solcellsanläggning ej bedöms vara en näringsverksamhet så slipper man även energiskatten. Detta villkoras med regler som de flesta solcellsägare ej drabbas av.

Punkt 3.1
Det är här som jag blir fundersam. Skatteverket menar att även om verksamheten inte är en näringsverksamhet så ska man ändå registrera sig för mervärdesskatt och betala moms på den el man säljer till sitt elhandelsbolag.

"Skatteverket anser att rättsläget är klarlagt. Det är därmed en ekonomisk verksamhet när en solcellsanläggning installeras på en villa och man mot ersättning kontinuerligt säljer antingen all el eller endast överskottselen in på elnätet. Någon beloppsgräns finns inte för mervärdesskatten. Skyldigheten att registrera sig för och betala mervärdesskatt gäller alltså oavsett belopp."

Detta har tidigare diskuteras och energiminister Anna-Karin Hatt har både i programmet Klotet på P1, samt på sin egen blog förtydligat hur reglerna är tänkta att fungera. I Blogginlägget framgår tydligt att man från regeringens sida inte anser att man ska behöva momsregistrera sig.

Denna slutsats går alltså tvärt emot skatteverkets bedömning, och så länge det är skatteverket som granskar våra deklarationen så är det deras tolkning som gäller. För fyra dagar sedan kungjorde regeringen att förslaget måste göras om och att det nu som först kan träda i kraft i januari 2015 (Vissa justeringar av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el). Orsaken sägs vara att man nu bedömer att förslaget inte kommer att godkännas av EU-kommissionen och därför måste arbetas om. Se även artikel hos Ny Teknik.

Vi kan alltså vara helt säkra på att det inte alls är säkert hur framtiden ser ut för egen elproduktion i Sverige.tisdag 10 juni 2014

1 Plusenergihus! Samt produktionsrekord

Idag har två rekord slagits. Dels så har dagsproduktionen slagit rekord med en notering på 71 kWh på en och samma dag. Men framförallt så har nu den rullande årsförbrukningen för första gången trillat ner under 0 kWh. Med dagens produktion inräknat så har vi en årsförbrukning på -35 kWh. Om juni fortsätter lika bra som inledningen så kommer vi att närma oss -1000 kWh. Det är såklart jätteroligt men samtidigt så aktualiseras problemet med att man inte får producera mer el än man gör av med.

Under tiden vi njuter av solen så får vi nog nu ta reda på hur detta ska hanteras, helst vill vi ju inte slösa bort energin bara för att reglerna är dåligt utformade. Tyvärr ser ju inte de kommande reglerna ut att vara bättre på den här punkten, men vem vet hur reglerna kommer att se ut efter höstens val?

Det hade ju varit någorlunda ok om man kunde skänka bort överskottet, men det är faktiskt så att all eventuell överproduktion istället kommer att kosta oss pengar. Var ligger rimligheten i detta?