torsdag 2 januari 2020

1 Anläggningen har återbetalat sig! (samt bloggen har återuppstått)

Det har rått ett par års radiotystnad från mig med nära på två år sedan det sista inlägget skrevs. Anledningen har främst varit att energin har lagts på annat och tiden har helt enkelt inte räckt till. Nu ser det ljusare ut på tidsfronten och målet är att så sakteliga komma igång med postandet här igen.

Vad som är mer intressant att konstatera är att under tiden som bloggen har varit tyst så har solcellsanläggningen jobbat på oförtrutet i det tysta. Det är lite det fina med en solcellsanläggning, även om man inte lägger ner någon tid eller möda på den så tickar sol-elen in varje dag. Nåja, dagar som denna i början på januari kan man kanske fundera på om solen faktiskt tagit en liten paus den med.

Med denna korta inledning så kommer nu huvudbudskapet med denna post!

Efter sju år har solcellsanläggningen återbetalat sig


I augusti 2019 så slog de sammanlagda intäkterna från anläggningen den totala kostnaden vi haft under åren med den. Den som följt oss genom åren har sett det hända i slow motion. För varje månad som gått så har gapet mellan kostnader och intäkter minskat men det har lite grann varit som att titta på färg som torkar.

De första kalkylerna vi gjorde var väldigt konservativa. Vi fick då fram att givet räntekostnaden, prognos på produktionen, reparationskostnader samt hur stor ersättning man får för sin elproduktion att det skulle ta cirka 12 år innan anläggningen återbetalat sig till fullo. Detta var 2012 och det har ju såklart inte gått 12 år sedan dess, så vad är det som gjort att kalkylen skiljt sig så mycket från verkligheten?

Räntekostnader

Om vi börjar med räntekostnaden, det vill säga den kostnad som vi lagt på ränta för köpet av anläggningen. 2012 var vår kalkylränta på 5%, men sedan dess har räntorna sjunkit ganska mycket. Den faktiska räntan vi haft på solcellslånet har i snitt legat på 1.5%, betydligt lägre än vad vi räknade med från början. Detta har lett till betydligt lägre månadskostnad utöver amorteringen.

Elproduktionen

Går vi nu vidare till produktionen så kan vi konstatera att vår simulering var åt det konservativa hållet. Enligt simuleringen skulle ett genomsnittsår ge 8250 kWh, och vi räknade även med en effektförsämring på en procent per år.

Det verkliga utfallet på årsproduktionen ligger på cirka 8650 kWh, 5% högre än simuleringen, och någon effektminskning har vi inte kunnat notera. Detta trots att vi aldrig har tvättat panelerna utan låtit regn och vinda sköta den delen av underhållet

Reparationskostnader

Enligt då rådande praxis så räknade vi med en årlig reparationskostnad på en procent av inköpsvärdet. Detta ska då täcka alla eventualiteter och framförallt då ifall växelriktaren går sönder. Nu har inget behövts bytas ut (förutom en skruv till ett fäste som gick av efter 3 år) och de fonderade pengarna täcker gott och väl en eventuell ny växelriktare. 

Ersättning för elproduktion

Ersättningen för elproduktionen räknar vi ut genom att dels se vad det hade kostat oss att köpa el istället för den egenproducerade el vi nyttjar, samt även den ersättning vi får för varje såld kWh.

Sedan 2012 så har elpriset i snitt varit 10% högre, vilket då helt enkelt gett cirka 10% mer i ersättning för elen vi nyttjat själva. Vad gäller ersättning för såld el så ökade den ganska markant när regeringen 2015 introducerade skattereduktion på 60 öre/kWh. Man får sedan dess inte bara betalt av elhandelsbolaget och nätägaren utan även av staten :)

Vad händer nu då?

Vi kommer att fortsätta rapportera hur det går med produktionen, men bloggen kommer även fortsättningsvis att avhandla nyheter inom solenergi av olika slag. Förhoppningsvis blir det tillräckligt intressant för er att fortsätta läsa även framöver!

Tills dess önskar jag oss alla ett soligt 2020!