söndag 19 maj 2013

0 Hur lång tid tar det innan en investering i solceller återbetalat sig?

En av de vanligaste frågorna jag får är hur lång tid det tar innan anläggningen har betalat sig själv. Jag brukar då krångla till det och svara att det beror precis på hur man räknar, vilket är sant. Nu ska jag dock försöka att förenkla det lite och samtidigt visa att det redan från första dagen innebär att man sparar pengar. Under fliken Vår kalkyl kan man man se hur just vi har räknat på vår anläggning, där vi använt ett av sätten att räkna på. Där kan man se att vi redan från första året sparar ca 2600:- om året, även med amorteringen inräknad. Efter 12 år är hela anläggningen avbetald och då sparar vi ungefär 10.000:- om året.

Men tillbaka till frågan, hur lång tid tar det innan anläggningen har betalat sig själv?

Enkel kalkyl med räntekostnad inräknad :
Anläggningskostnad: 70.500 SEK
Årsproduktion: 8250 kWh / år
Ersättning per kWh: 1.30:-
Kalkylränta: 6%

Antal år innan anläggningen betalat sig själv = 7.7 år

Efter 7.7 år har alltså anläggningen gett mer pengar tillbaka än vad den kostade i inköp. Då dagens solcellspaneler ofta har 80% effektgaranti efter 25 år så är det mycket stor sannolikhet för att man efter dessa 7.7 år kan se fram emot en mycket lång period med gratis el-tillskott.

Kalkylen är beräknad på en exakt likadan anläggning som den vi har, fast med nuvarande panelpris samt 35% investeringsstöd. På ett år har anläggningen blivit 7.000:- billigare, trots att investeringsbidraget sjunkit från 45% till 35%. När vi räknade på samma sätt under år 2012 så var resultatet 8.6 år.


onsdag 1 maj 2013

0 Produktion i april 2013

Nu har produktionen verkligen tagit fart, i april har totalt 1116 kWh producerats, cirka 15% mer än prognosen. Det har varit många soltimmar i april, men ändå inte över det normala. Dessa 1116 kWh (ungefär halva årsförbukningen för hushållsel i en normal lägenhet för övrigt) innebär att vi har producerat 400 kWh mer än vad vi har gjort av med under April. Ekonomiskt så innebär det att vi har sparat 1116*1.35 = 1506:- bara i april. Räknar vi bort amorteringen på 625:- så har vi ändå sparat 881 :- Det är riktigt trevligt att samtidigt spara en slant som man producerar miljövänlig el!

Högsta uppmätta effekten var cirka 7.5 kW, och produktionsrekordet för en enskild dag låg på 60 kWh. Det var ett par riktigt regniga dagar i april, dessa dagar gav ungefär 10 kWh vardera, vilket var förvånandsvärt mycket.
 
Det är som synes inte förrän i mars som produktionen har gett något betydande tillskott. Vintermånaderna står tillsammans för cirka 5% av årsproduktionen, vilket gör dem mindre betydelsefulla i sammanhanget.

Vår rullande årsförbukning av el har under åren lopp stigit försiktigt från dryga 7500 kWh till 8500 kWh. Nu är dock den trenden bruten, med solcellerna har vi nu minskat nettoköpet av el markant, men målet 0 kWh är det ännu så länge långt kvar till. Någon gång i oktober i år så kommer den totala effekten av solcellerna att vara inräknad i ovanstående graf, och ju närmare 0 desto bättre.

Här syns det tydligt hur vårens solstrålar har påverkat nettoköpet av el. April i år är den första månaden någonsin som vi har producerat mer än vi gjort av med. Men redan i mars så var utgifterna lägre än de hade varit utan anläggningen, även med amorteringen inräknad.