söndag 19 maj 2013

0 Hur lång tid tar det innan en investering i solceller återbetalat sig?

En av de vanligaste frågorna jag får är hur lång tid det tar innan anläggningen har betalat sig själv. Jag brukar då krångla till det och svara att det beror precis på hur man räknar, vilket är sant. Nu ska jag dock försöka att förenkla det lite och samtidigt visa att det redan från första dagen innebär att man sparar pengar. Under fliken Vår kalkyl kan man man se hur just vi har räknat på vår anläggning, där vi använt ett av sätten att räkna på. Där kan man se att vi redan från första året sparar ca 2600:- om året, även med amorteringen inräknad. Efter 12 år är hela anläggningen avbetald och då sparar vi ungefär 10.000:- om året.

Men tillbaka till frågan, hur lång tid tar det innan anläggningen har betalat sig själv?

Enkel kalkyl med räntekostnad inräknad :
Anläggningskostnad: 70.500 SEK
Årsproduktion: 8250 kWh / år
Ersättning per kWh: 1.30:-
Kalkylränta: 6%

Antal år innan anläggningen betalat sig själv = 7.7 år

Efter 7.7 år har alltså anläggningen gett mer pengar tillbaka än vad den kostade i inköp. Då dagens solcellspaneler ofta har 80% effektgaranti efter 25 år så är det mycket stor sannolikhet för att man efter dessa 7.7 år kan se fram emot en mycket lång period med gratis el-tillskott.

Kalkylen är beräknad på en exakt likadan anläggning som den vi har, fast med nuvarande panelpris samt 35% investeringsstöd. På ett år har anläggningen blivit 7.000:- billigare, trots att investeringsbidraget sjunkit från 45% till 35%. När vi räknade på samma sätt under år 2012 så var resultatet 8.6 år.


0 kommentarer:

Skicka en kommentar