onsdag 24 juli 2013

1 Hur blev det med förslaget kring nettodebitering?

Den som följt bloggen under våren har säkert vid flertalet tillfällen sett mig kommentera att regeringen skulle presentera ett förslag på hur nettodebitering skulle kunna införas i Sverige. Nettodebitering är en modell som går ut på att man kan kvitta sin överskottproduktion på sommaren mot den el man behöver köpa på vintern. Modellen är väl prövad i många andra länder och det enda som hindrat oss i Sverige från att införa den är att man tvistat om huruvida det fungerar med nuvarande skattelagstiftning eller ej.

2011 skrev dåvarande energiministern Maud Olofsson (c) att man skulle utreda hur man skulle kunna utforma en nettodebiteringsmodell som även skulle fungera i Sverige. Den här utredning har sedan dess utlovats ett antal gånger, av Maud själv men på senare år även av näringsminister Annie Lööf (c) och nuvarande energiminister Anna-karin Hatt (c) . Vi som följt detta med stort intresse blev givetvis positivt överraskade när vi under slutet på förra året fick ett datum på när utredningen skulle vara klar. Den 14'e juni 2013 skulle förslaget presenteras.
Förslaget har utformats av en speciellt utsedd utredare, skatteexperten Rolf Bohlin, som fick i uppdrag att ta fram en nettodebiteringsmodell för Sverige. Resultatet blev en maffig rapport på sammanlagt 348 sidor. Slutsatsen i rapporten är att Bohlin avråder regeringen från att införa nettodebitering i Sverige(!).  Bohlin har kommit fram till att nettodebitering inte är förenlig med den inom EU gällande mervärdesskatten. Det är helt enkelt inte lagligt att införa nettodebitering. Det konstiga är att flera EU-länder redan har infört modellen trots detta.

I utredningen så finner man dock ett förslag som ska ge enskilda solcellsproducenter (småskaliga) samma ersättning som om man infört nettodebitering. Tanken är att man med detta förslag ska kunna kringgå lagstiftningen och erbjuda något som åtminstone liknat nettodebitering.

Förslaget är inte helt lätt att förstå, men om jag inte missförstått det helt så fungerar det så här:

1. För varje kWh som man skickar ut på elnätet så får man dra av 2 * energiskatten.
2. Om man har ett avtal med en elleverantör så kan man sälja överskottselen. Trolig ersättning från elbolagen är spot-priset på el, minus några ören.
3. Man får som mest dra av för sammanlagt 10 kWh / år.
4. Man får endast dra av för lika mycket el som man själv har köpt över året.

Tyvärr innebär detta att det blir ännu krångligare att beräkna huruvida det är lönsamt eller ej att investera i solceller, något som nettodebitering hade gjort underverk för. Det tillför dessutom ännu mer pappersexcercis vilket redan idag hindrar många från att ta steget till en egen anläggning.

Nu till det "intressanta" i det hela. En vecka efter att rapporten blev offentlig så gick Anna-Karin Hatt ut på sin egen blogg och sa att man ändå kommer jobba mot att införa nettodebitering! Men vi får vänta till sommaren 2014 för att få se det förslaget. Förhalandet fortsätter!

1 kommentarer:

  1. Så sant, förhalandet fortsätter.

    Nettodebiteringsutredningen är ännu inte skickad på remiss:

    http://www.svenskenergi.se/Pressrum/Nyheter/Ska-nettodebiteringsutredningens-forslag-om-stod-till-mikroelproduktion-forpassas-till-byraladan/

    /Peter

    SvaraRadera