tisdag 15 april 2014

0 Fler länder i Europa når Grid Parity

Grid Parity är ett intressant begrepp som  används inom området för förnyelsebar energi för att beskriva när ett visst förnyelsebart energislag når den prisnivå att det kan konkurrera med det pris man i landet får betala för elen från nätet. En viktig aspekt i detta är att man ej får räkna in statliga subventioner, utan energislaget måste helt själv kunna nå denna nivå.

Ett antal parameterar samarbetar för att uppnå denna nivå, men framförallt ett par stycken sticker ut.
Det mest uppenbara är såklart det elpris man betalar för den el man köper på nätet, ju dyrare elen är desto mer blir den el som solceller producerar värd.

Nästa parameter handlar såklart om kostnaden för solcellerna. Vi har här sett att solcellspriserna sjunkit kraftigt under många år. För 10 år sedan var det svårt att få ens den mest optimistika ekonomiska kalkylen för solceller att gå ihop, idag ser det helt annorlunda ut.

På vissa ställen i världen nådde man för vindkraft Grid Parity år 2000. Solceller har däremot inte ens varit i närheten av detta. Det var inte förrän 2013 som man i Spanien nådde den nivån, framförallt beroende på de sjunkande priserna i kombination god tillgång till sol (elpriset sjönk något under i Spanien 2013) (källa Wikipedia)

Nu har en ny undersökning gjorts av Eclareon, och ytterligare två länder har sällat sig till listan av länder som nått Grid Parity. Man kan konstatera att det handlar om två länder i Europa med stor andel solcellsinstallationer; Italien och Tyskland (Ladda ner pdf-rapport här)

I Sverige har vi ännu inte nått Grid Parity, men frågan är nog snarare när än om vi gör det. Vi har i dagsläget ett av europas lägsta elpriser, men hur länge håller det i sig?

0 kommentarer:

Skicka en kommentar