söndag 19 oktober 2014

0 Solcellspriser oktober 2014

Priserna på solceller fortsätter att sjunka, om än något långsammare än vad det har gjort tidigare år. I Kina kan man nu se att priserna har stabiliserats på låga nivåer efter att ha sjunkit ungefär 5% sedan årsskiftet. I Europa är priserna fortfarande betydligt högre, men här sjunker priserna i en snabbare takt än i Kina. Sedan årsskiftet har priserna i Europa minskat med drygt 10%. Sverige ligger fortfarande med ett betydande prispåslag jämfört med priserna i Tyskland.

Som man kan se i prisutvecklingen nedan så har årstakten ändrats sedan någon gång under 2012. Innan dess sjönk priserna med cirka 30% per år. Man kan också se att de Europeiska priserna närmar sig priserna i Kina, vilket för tillfället får anses vara det prisgolv på marknaden.

För att sänka priserna markant från dagens nivåer så behövs troligen ny produktionsteknik tas fram, alternativt helt annan teknologi, exempelvis tunnfilms-solceller. Ikea har börjat lansera platta solcellspaket i vissa länder som baseras på tunnfilmsteknologi. Om dessa vinner mark så kommer priserna troligen pressas rejält framöver.
0 kommentarer:

Skicka en kommentar