söndag 10 november 2013

0 Solcellsbidraget på väg att ta slut

Intresset för solceller överstiger vida de prognoser regeringen hade när man beslutade om storleken på det statliga solcellsstödet. Vid nyår så blev stödet förlängt till 2016, men tillskottet av ytterligare 210 miljoner kronor fram tills 2016 ser nu ut att kunna ta slut redan i år! Energimyndigheten har redan "lånat" 45 miljoner från 2014 års tilldelning för att möta årets alla ansökningar, men inte ens de pengarna har räckt för ändamålet. 

Troligen kommer det behöva tillföras mer pengar till stödet, annars är alla pengar fram till 2016 snart fulltecknade. Har ni planer på att inom några år skaffa en anläggning så är min rekommendation att skicka in en ansökan så snart det bara går. Även om pengarna i stort sett är slut så finns det inom vissa regioner fortfarande pengar kvar att söka.

Själva ansökningen till Länsstyrelsen är mycket enkel att fylla i, här finns all information som behövs:

Det går att ladda ner en blankett som man får fylla i och skicka till Länsstyrelse, alternativt så kan man fylla i en e-blanket på Boverkets hemsida.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar