lördag 6 juni 2015

0 Energimyndighetens test av solpaneler

Energimyndigheten har i dagarna publicerat resultatet från en studie utförd på solceller och växelriktare i svenska förhållanden. Studien har utförts av energimyndigheten och syftet har varit att ta fram ett informations- och beslutsunderlag för potentiella köpare av solcellsanläggningar.

Studien utfördes under 2014 och inkluderade totalt 9 styck olika paneltillverkare och lika många växelriktare. Resultatet var överlag riktigt bra. De flesta paneler klarar de svenska förhållandena riktigt bra, om än med något varierat resultat. När det gäller växelriktare så var det heller inte några större skillnader, de flesta har godtagbara resultat genom hela testet, även om vissa sticker ut lite åt det negativa hållet när det gäller strömkvaliteten.
Solpanelstestet

Tre olika deltest ingick i den här delen av studien. Dels så mätte man upp den maximala uteffekt som en helt ny panel ger, och jämförde detta med märkningen av panelerna. Syftet med detta test var att se hur pass väl effektmärkningen stämmer med verkligheten.

Nästa test var att utsätta panelerna för så kallad accelererad åldring, med syftet att uppskatta hur mycket panelerna skulle påverkas med tiden av sol, luftfuktighet, väder och vind. Denna del utfördes i en klimatkammare där man kan växla med stor precision mellan olika förhållanden. Man har sedan värderat panelerna enligt två olika kriterier, dels hur pass mycket effekten påverkas av åldringen, samt även hur det visuella intrycket an panelerna förändras med tiden.

Solcellspaneler i testet

  • CentroSolar
  • JA Solar
  • PPAM
  • Q CELLS
  • Renesola
  • SolarWorld
  • SunPower
  • SweModule
  • Yingli Solar
Panelerna är alla av kiseltyp, det var alltså inga tunnfilmssolceller med i testet, vilket var lite synd. Även om mono- och polykristalina solceller dominerar marknaden så hade det varit intressant att se en hur åldersstabiliteten skiljer sig mot tunnfilmssolceller.

Resultatet av solpanelstestet

1. Uppgiven effekt kontra uppmätt effekt
Testet visar att alla nio paneler har lägre uppmätt effekt än märkeffekten. Resultatet varierar från 1% lägre effekt till 6% lägre effekt än uppgiven av tillverkaren. Något att ta med sig från detta resultat är att när man jämför pris per installerad Watt, då bör man justera detta efter den faktiska effekten och inte gå helt på tillverkarens uppgifter. Detta är såklart jättesvårt, såvida man inte tittar på just de paneler som är med i energimyndighetens test. Försök att hitta liknande uppgifter om du tittar på paneler som saknas i testet!

2. Åldringens inverkan på panelernas effekt 
När panelerna blir äldre så sjunker effektiviteten, och i det här testet så har man med hjälp av en ISO-testmetod utsatt panelerna för accelererad åldring och sedan mätt hur stor effektminskningen är. Resultatet varierar från att inte ha någon som helst förändring, till att som sämst ge 7% lägre effekt. 

3. Flammigheten 
Med tiden så påverkas inte bara effekten utan även utseendet på panelerna. Det kan då exempelvis röra sig om att lamineringen släpper så att panelen ser flammig ut. I detta test varierade resultatet ganska mycket. En panel påverkades inte alls (värde 0 i tabellen), medan de flesta hade större anmärkningar (värde 2 i tabellen). 

Exempel på när lamineringen släpper. (Bild från EternalSun.com)

Jämförelse mellan tillverkarnas paneler

TillverkareUppmätt effektÅldringseffektFlammighet
CentroSolar-5%-3%2
JA Solar-3%-3%1
PPAM-2%0%0
Q CELLS-2%-3%2
Renesola-2%-1%2
SolarWorld-1%-1%1
SunPower-6%-1%2
SweModule-1%-7%2
Yingli Solar-2%-3%2

I tabellen ser vi att PPAM klarar sig totalt bäst av alla nio tillverkare. Framförallt så sticker den ut vad gäller åldersstabilitet vad gäller effekt och utseende. För mig personligen är detta glädjande att se, vi har nämligen just PPAM Palladium på vårat tak.

Jag tycker att det är lite konstigt att den enda svenska panelen i testet är den som presterar klart sämst i åldringstestet. I min tankevärld så borde det vara tvärtom, här i Sverige är vi ju vana vid det bistra vinterklimatet och det är mycket det som testet enligt ISO-standarden fokuserar på. Kanske finns det någon förklaring i att det handlar om ett måndagsexemplar. 

Läs gärna en sammanfattning av resultatet på Energimyndighetens sida, eller hela testrapporten här.
0 kommentarer:

Skicka en kommentar