söndag 13 mars 2016

0 Solcellsprisets utveckling under 2015

Solcellspriserna har sjunkit med cirka 70% sedan jag på regelbunden basis började följa dem 2010. Det har varit en fantastisk prisutveckling som har medfört att långt många fler har sett möjligheterna att producera sin egen solenergi. Orsakerna till det formidabla prisfallet är många, men främst är det att tillverkningsprocesserna har blivit allt bättre, i kombination med att effektiviteten har ökat markant, som lett till att det helt enkelt blivit billigare att producera. En subventionering från den kinesiska staten gjorde även att många producenter kunde sälja sina paneler till artificiellt låga priser, något som negativt snedställde konkurrensen, men det hade även den sidoeffekten att man ökade produktiviteten ytterligare för att klara den hårda prispressen.Priserna har på sex år sjunkit med cirka 70%
'


Vad vi nu ser på marknaden är dock att prisfallet har mattats av betydligt. Konkurrensen är fortfarande stenhård, men det råder inte samma subventionering i Kina som tidigare, eller snarare så har man kommit överens om ett lägstapris på paneler. Detta ser man nu tydligt på hur priserna utvecklades under 2015.

Priserna har under 2015 nästintill stagnerat


Innebär detta att vi nu inte kommer se lika stora satsningar på solcellsinstallationer som vi tidigare har sett? Jag tror inte det, jag tror snarare att utvecklingen vi ser nu är av godo. För när man tidigare har gjort sina kalkyler på solcellsinstallationer så har man alltid kunnat tänka att "det blir ännu billigare om jag väntar ett år till". Detta har då lett till att många inte har velat slå till, även om kalkylen ser bra ut, för det ser ju ännu bättre ut om man väntar ett tag till. Det kan liknas med varför man är så rädd för deflation, om man tror att allt blir billigare i framtiden så är det ju bättre att skjuta upp viss konsumtion, vilket i sin tur leder till försämrad ekonomi och kanske ytterligare prispress nedåt. Man kan då tänka att solcellsindustrin har varit en deflationssektor som nu (äntligen?) har bottnat. Om det stämmer så kommer vi kunna se ännu fler satsningar nu och framåt, något jag hoppas och tror på!0 kommentarer:

Skicka en kommentar