lördag 5 januari 2013

0 Solceller sjunker dramatiskt i pris

Det som talar för att en investering i solceller blivit allt bättre de senaste åren har framförallt med den goda prisutvecklingen på solcellsmoduler att göra. För bara några år sedan var det svårt att få en kalkyl att gå ihop ekonomiskt, och det var då mest engagerade miljövänner som i många fall såg det som sin hobby att installera solceller, en hobby som då fick kosta ganska mycket pengar. En solcellsanläggning för några år sedan var helt enkelt en olönsam investering om man enbart värderar vinsten i pengar.  

Många har föreställningen om att det fortfarande är olönsamt med solceller, och om man utgår från en kalkyl gjord med priset som rådde för några år sedan så har man rätt. Däremot har priset sjunkit så dramatiskt att man idag får ett helt annat resultat. Orsaken till det kraftiga prisfallet beror främst på att produktion av billiga solpaneler i Kina formligen har exploderat de senaste åren och i och med detta har  priserna pressats ned från orimligt höga nivåer till dagens mer rimliga.
Nedan är en graf som visar prisutvecklingen uttryckt i € sedan mars 2010 till november 2012, dvs mindre än tre års tid. Under den tiden har priset per watt för kristallina solceller i Tyskland minskat till 41% av vad de kostade i mars 2010, en rejäl påverkan på kalkylen. Man betalade alltså 2.4 gånger mer för varje watt för mindre än tre år sedan! Värt att notera är att det svenska priset är slutkundspris i Sverige, baserat på egen efterforskning om de billigaste panelerna i svenska onlinebutiker. De övriga är inköpskostnad för företag som själva säljer panelerna vidare och datat baseras på genomsnittspriset av cirka 1500 offerter, från hemsidan http://www.sologico.com/.Nu består en solcellsanläggning inte enbart av solpaneler och priserna för övriga delar har inte haft samma dramatiska prisnedgång, men då panelerna står för en betydande del av totalkostnaden så påverkar det väldigt mycket. I vår anläggning stod panelerna för cirka 75% av totalkostnaden.

Hur länge trenden med kraftigt sjunkande priser kommer att hålla i sig är svår att avgöra, men analyser av experter inom området talar för fortsatt sjunkande priser under en lång tid framöver. En del spår till och med att det kan fortsätta så länge som till 2025: http://www.nearzero.org/reports/pv-learning

Hur det än ser ut med den framtida utvecklingen så kan man konstatera att det finns anledning till att göra om sin gamla uträkning på lönsamheten i att sätta upp solceller på sitt tak.


0 kommentarer:

Skicka en kommentar