lördag 13 april 2013

2 Behövs bygglov i din kommun?

Edit 2014-04-23:
Som en vänlig bloggläsare påpekar så gäller den övergripande plan- och bygglagen i hela Sverige. Även om kommunerna verkar ha olika regelverk så är det bäst att alltid ta det säkra före det osäkra. Kontakta därför alltid bygglovsnämnden i berörd kommun för att reda ut läget, oavsett vad det står på kommunens hemsida.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Något av det första som vi började kolla upp inför solcellsinstallationen var huruvida det krävs bygglov eller ej för att sätta upp solpaneler. Det var mycket svårare än vad vi trodde att få ett besked från kommunen, och det krävdes många telefonsamtal för att bli helt säkra på vad som gällde för oss. Det är först och främst varje kommun som själva avgör hur reglerna ser ut, vilket leder till att vi har 290 möjliga tolkningar av de nationella riktlinjer som finns.

Foto av Vera Kratochvil
Jag har nu påbörjat en lista, just nu väldigt kort, där jag försöker att hålla uppdaterad information om hur det ser ut i olika kommuner runt om i landet. Då det som sagt finns väldigt många kommuner, vilket jag omöjligen kan hålla koll på själv, så tar jag tacksamt emot tips om hur det ser ut i just din kommun. Tanken är att listan ska underlätta för alla som är intresserade av att veta hur det ser ut i den kommun man bor i.

Finns inte din kommun med i listan så är bästa tipset jag har att du börjat leta på kommunens hemsidor. Ibland är informationen som kommunerna ger otydliga och ger mer frågor än svar. Några av de saker som är intressanta att hålla koll på är:

* Det är ofta stor skillnad mellan detaljplanerat område och utanför detaljplanerat område.
* Ofta är det bygglovsfritt om panelerna följer samma vinkel som taket de installeras på.
* Solceller på egna ställningar har ofta bygglovsplikt, men det finns undantag.
* Storleken på anläggningen kan ibland leda till bygglovsplikt. Ibland utrycks detta som % av takyta.
* Kulturmärkta hus har ofta bygglovsplikt.

Sen kan jag inte nog poängtera hur viktigt det är att prata med sina grannar. Det är oftast trevligare om man har pratat med dem innan en installation utförs, även om man har rätten på sin sida.

Sidan med listan över kommuner finns som en direktlänk i huvudmenyn, samt här.

2 kommentarer:

  1. Här är det uppenbart att förvirring råder. Det är plan- och bygglagen som gäller i hela landet, oavsett kommunala krumbukter och särbeslut! Läs på i lagtexten 9 kap. 2§ 3c och 9 kap. 5§ i PBL. På Boverkets hemsida kan man ladda ner lagtexten kostnadsfritt. Allt om olika vinklar och storlekar är hemmagjorda regler för att förenkla bedömningen om vad som påverkar en byggnads eller områdes karaktär väsentligt. Men i själva verket skulle en sådan tillämpning av lagen troligen inte hålla i en rättsprocess och byggherren, dvs den som låter utföra åtgärden oftast fastighetsägaren skulle få ta smällen med en byggsanktionsavvift. Att bedöma lovplikten av en sådan ändring av en byggnad kan inte göras genom generella riktlinjer utan måste bedömas från fall till fall, (dvs om det inte står i bestämmelse i en detaljplan att åtgärden kräver lov eller att den inte gör det). För att få hjälp med den bedömningen av vad som är väsentligt för byggnadens karaktär råder jag er att kontakta bygglovavdelningen i er kommun. Visa fotografier och ritningar på hur ni tänker er att det ska se ut, så ska de kunna svara snabbt skriftligen om det krävs lov eller ej. En sådan förfrågan är kostandsfri om det visar sig att åtgärden inte kräver lov. Och då har ni även fått ett kvitto på att ni som byggherre, fastighetsägare har agerat rätt!

    SvaraRadera
  2. Hej Anonym
    Tack för dina insiktsfulla kommentarer om läget. Jag kan hålla med om att det råder förvirring, Inte nog med att det mellan kommuner är olika tolkningar, och krumbukter som du beskriver det, utan det skiljer sig även väsentligt mellan olika handläggare inom samma kommun. Det bästa är absolut att göra som du säger, delge kommunen all information och begär skriftliga svar. Jag ska uppdatera så det framgår tydligt i inlägget!

    SvaraRadera