måndag 7 juli 2014

0 Solcellspriserna i Juli

Priserna har efter en tids kräftgång nu återtagit den klara riktningen nedåt. Prisfallet är inte riktigt lika skarpt som det varit udner senare år, men sedan årsskiftet har priserna sjunkit med 7.2% i Tyskland, jämfört med 3.0% sett 12 månader bakåt.

I sverige ser det ut som att priserna har sjunkit, men det beror på att tabellen nedan är uttryckt i Euro. Då kronan har tappat mycket mot Euro på sistone så ser det ut om att priserna i Sverige har sjunkit kraftigt, något som jag själv inte har kunnat verifiera.

Oavsett vilket så innebär lägre världsmarknadspris att priserna även kommer att pressas i Sverige. Vi kan no gräkna med att därför se rekordlåga priser på hemmaplan framöver.

Priserna är uttryckt i €/W, och hämtas från www.solarserver.com

0 kommentarer:

Skicka en kommentar