lördag 3 juni 2017

1 I en annan del av världen - USA går ur klimatavtalet för att satsa på kolkraft, Indien gör precis tvärt om

Det kan inte ha undgått någon att Trump beslutat sig för att föra ut USA ur klimatavtalet, ett historiskt avtal som slöts i Paris 2015 där i princip hela världens ledare enades om att inte låta den globala temperaturökningen skena i den takt som skett på senare år. Alla länder förutom Nicaragua och Syrien skrev under det långtgående avtalet.

Skälen för att USA nu ska gå ur är minst sagt luddiga. Kanske det viktigaste skälet är att jobben i USA är i fara och att Trump anser att pengarna gör sig bättre i stöd till den inhemska kolindustrin, en industri som haft det mycket tufft och där framtidsutsikterna ser väldigt mörka ut. För ett decennium sedan så stod kolkraften för 50% av USAs elmarknad, en siffra som nästan har halverats sedan dess, samtidigt som energipriserna har sjunkit under samma period.

Huvudorsaken till att kolet tappat marknadsandelar är att energipriserna har pressats av en ny revolutionerande teknologi för framtagande av naturgas, s.k. fracking (hydralisk spräckning), men även framtagning av billigare och mer effektiva vindkraftverk, solceller och andra miljövänliga alternativ har gjort det tuffare i konkurrensen. Prognoser visar dessutom att utvecklingen kommer fortsätta i samma riktning där kolet får mer och mer konkurrens, vilket i sin tur leder till ännu sämre läge för den industri som Trump nu försöker stödja.

Ett exempel på hur utvecklingen av förnyelsebar energi trumfar 'det billiga kolet' kan man se i Indien. Priset för storskalig solelproduktion har där för första gången sjunkit under kostnaden för kolkraft. Detta har lett till att man har stoppat flertalet påbörjade kolkraftverk för att istället satsa på solceller. Det är ett smart drag då det har framtiden för sig, till skillnad från de nya pengar som USA nu kastar på gammal teknik.

Läs om Indiens satsning här:
http://www.di.se/nyheter/prisras-i-indien-nu-ar-solenergi-billigare-an-kolkraft/

Det blir allt tydligare att USA har stora problem, något som kan komma att påverka utsikterna för landet i stort på längre sikt. Jag hoppas att de riktiga ledarna i USA står emot trycket från populismen. Det finns många goda exempel bland de mer innovativa företagen och progressiva delstaterna.


1 kommentarer: