måndag 30 december 2013

0 Liten tillbakablick på 2013

Så här vid nyår tänkte jag blicka tillbaka lite på vad som har hänt inom solelenergiområdet under året och jag har plockat ut några av de händelser som jag anser varit bland de viktigaste. Det är förvisso 1.5 dagar kvar på året, men de största händelserna får nog anses redan ha hänt.

1. Soligaste händelsen
Årets soligaste händelse får definitivt bli att det varit ett väldigt solrikt år! Jämfört med snittet de senaste 10 åren innan 2013 så har vi i Stockholm fått 4% mer kWh solenergi/m² under 2013. Det har till och med varit det år med mest solenergi på över 10 år! Detta är såklart mycket glädjande för oss med solceller, men även de utan egna anläggningar har fått njuta av solen! För vår egen del har detta inneburit att vår anläggning har producerat klart mer än prognosen visade och vårat hus från 60-talet nästan har blivit ett plusenergihus under året.

2. Priserna fortsätter att sjunka och är nu rekordlåga
Trots diskussioner om importtullar för solceller från Kina så fortsätter priserna att sjunka. De faller inte lika brant som de har gjort tidigare, men trenden är fortfarande nedåtgående. Det lägsta svenska priset som jag hittat har sjunkit med 11% sedan januari 2013. Hur det ser ut framöver är svårare att säga, det har kommit indikationer på att priserna under 2014 riskerar att stiga (se tidigare inlägg).

3. Årets antihändelse
Det kanske mindre smickrande priset får definitivt gå till hur nettodebiteringsfrågan har skötts. Vi har under flera år väntat på ett klargörande kring hur det blir med nettodebitering. Med en tydlig lag kring införande av nettodebitering så skulle ett av de största hindren för många presumtiva solcellsköpare undanröjas, nämligen att det kan vara väldigt svårt att göra en säker kalkyl på sin investering då man inte vet hur framtida ersättningsnivåer och regler kring mikroproduktion kommer att se ut. Just nu verkar det inte vara någon direkt fart på frågan och risken är att detta inte kommer att prioriteras under valåret 2014. Med tanke på den kritik som förts fram angående utredningen som regeringen har beställt så är det säkert inte så populärt att driva igenom detta utan att lägga mer tid och energi på frågan. Vi som var säkra på ett besked under 2013 kan hur som helst dra slutsatsen att vi hade fel.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar