torsdag 2 januari 2014

0 Årsbokslut 2013

2013 var första helåret med solceller på taket och nu har jag sammanställt ett bokslut vad gäller produktion, ekonomi och miljö för detta år. Siffrorna är väl mer eller mindre bekanta, jag redovisar ju varje månads resultat här på bloggen, men det är intressant att se månadsresultaten sammanslagna.

Vi börjar med den för så många viktigaste delen, ekonomin! Totalt med fasta avgifter, elhandel, amortering och ränta så betalade vi under 2013 11.032 SEK för all vår el. Hade vi ej haft solceller så hade kostnaden hamnat på 14.398 SEK, dvs en ren vinst på 3365 SEK för 2013. Detta är med en amorteringstakt på 12 år, se vår kalkyl för mer information om detta.

2013 gav 4% mer solenergi än de senaste 10 årens snitt. Solelproduktionen blev dock "endast" 2.4% högre än vad prognosen visade. Detta beror på ett ofrivilligt avbrott på 2-3 veckor under den mest solintensiva månaden då anläggningen var helt frånkopplad från nätet. Hade detta ej hänt hade produktionen nästan varit 10% högre än prognosen. 2013 gav totalt 8435 kWh, mot de simulerade 8250 kWh som vi använt i vår kalkyl.

Miljöaspekten är svårare att kvantifiera. Räknar man med den energi som gått åt för att producera solcellerna vi har så kan man lite slarvigt säga att varje kWh som produceras genererar ett CO2-utsläpp på cirka 21.65g (Källa: EPIA (European Photovoltaic Industry Association)). Det innebär att våra 8435 kWh har gett  183 kg CO2-utsläpp. Detta ska då jämföras med snittet på den nordiska elproduktionen på 100g/kWh. I jämförelse med det så har vår anläggning då släppt ut 660 kg mindre CO2!


0 kommentarer:

Skicka en kommentar