torsdag 9 januari 2014

0 Solcellsrekord i USA

Under 2013 slogs ett mycket roligt rekord i USA. Installationstakten av solcellsanläggningar ökade med över 50% under året och totalt har nu USA solceller som motsvarar 10 kärnkraftsreaktorer. Orsaken till att installationstakten ökar har givetvis med lägre solcellspriser att göra. I USA kostar nu produktionen av 1kWh solel ungefär lika mycket som 1 kWh kolkraftel så det är inte konstigt att det formligen exploderar.

En annan orsak till den höga installationstakten är att ersättningen för solel är mycket generös och att reglerna är förmånliga för både privata och affärsmässiga installationer. En variant är att man kan hyra ut sitt tak till solcellsföretag som installerar sina solceller på villaägarens tak. Detta gör att man som villaägare lätt kan få ett tillskott till kassan utan att behöva investera själva i solcellerna.

Prognoserna visar att det kommer att fortsätta med samma takt framöver och inom tre år förväntas den installerade effekten motsvara 20 kärnkraftsreaktorer. Tyskland har tidigare legat före USA vad gäller installationer per år, men 2014 förväntas detta tippa över till USAs fördel för första gången på 14 år.
Totalt installerad soleffekt i USA. Prognosen visar en fördubbling på mindre än tre år.
Flera stora amerikanska företag har investerat gigantiska summor i miljövänlig energi, och inte enbart för att ha en miljöprofil, utan även för att det har visat sig ge hög avkastning på det satsade kapitelet. Google redovisar exempelvis att de har investerat mer än 1 miljard dollar i solcellsparker och de har flera på gång.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar