söndag 9 februari 2014

0 Hur stor blir ersättningen för solel i praktiken?

Det är nu dags för en objektiv jämförelse mellan hur mycket ersättning man kan räkna med att få om regeringens förslag till skattereduktion klubbas igenom till sommaren 2014. Jag har tidigare gjort beräkningar som visat att förslaget definitivt är sämre än det upplägg som vi själva har idag, samt att det är betydligt sämre än årsvis nettodebitering. Dessutom har jag en farhåga om att skatteupplägget inte är ett rättvist system då man får olika ersättning per såld kWh beroende på var i landet man bor.

Min farhåga bygger på att med skattereduktionsförslaget så spelar variationerna på elpriset över året mycket större roll för hur mycket man får i ersättning för sin överproduktion. På sommaren brukar elpriset sjunka, och det är just då som en solcellsanläggning producerar som mest. När elpriset på vintern är som högst, jag då gäller det motsatta vad gäller solelproduktionen. Detta gör att två solcellsanläggningar som producerar lika mycket el över året faktiskt får olika stor ersättning per kWh beroende på var de befinner sig i landet. Solcellsanläggningar i södra delen av Sverige har en mer uniform produktion över årets alla månader, medan anläggningar i norr knappt har någon produktion alls under vintern men har desto mer produktion över sommaren. Jag menar att skatteförslaget missgynnar de som bor i norra delen av Sverige.

För att ta reda på om detta kan stämma så har jag gjort fyra simuleringar på olika orter i Sverige. jag har valt vår egen anläggning som referens, detta då jag vet att simuleringen stämmer väldigt väl med det faktiska resultatet. I beräkningen har jag använt 2013 års spotpriser (Nord Pool Spot) och räknat med att man får spotpriset helt utan något avdrag när man säljer sitt överskott. Jag har valt orterna efter de olika elprisområdena som gäller i Sverige, detta då man även där har en skillnad i ersättningen beroende på var man bor i Sverige. 

Resultat
Något jag slogs av när jag simulerade anläggningarna var att spotpriset över 2013 var väldigt jämt över året. Detta gjorde att skillnaderna blev mycket mindre än jag själv trodde de skulle bli. När jag tidigare har jämfört nettodebitering med skattereduktion så har skillnaderna varit väldigt stora, till nettodebiteringens fördel. Sett över helåret 2013 så gäller det fortfarande att skattereduktionen ger en lägre ersättning, men istället för 20%+ skillnad så skulle skillnaden nu istället hamna runt 5%. Med skattereduktionsförslaget så tjänar man som solcellsägare på att elpriset är så jämt som möjligt över hela året. Vore det exakt samma under alla årets månader så skulle resultatet i princip bli samma mellan de olika ersättningsmodellerna.

Men hur var det då med skillnaden mellan de olika orterna i Sverige? Samma sak som ovan gäller här. Skillnaden var mycket mindre än jag trodde. I Haparanda så blir ersättningen 1.207 SEK/kWh, medan man i Lund får 1.212 SEK/kWh, dvs en skillnad på mindre än 1%

Produktion
I tabellen nedan syns stora skillnader framförallt på vintermånaderna. I Haparanda produceras 0 kWh i december medan man i Lund kan räkna med runt 91 kWh under samma månad. I kolumnen längst ut till höger syns produktion per installerad Watt sett över hela året. I Haparanda är den som lägst med 0.7 kWh, när den är som högst i Östersund med 0.8 kWh. Nivån är ganska låg vilket beror på att anläggningen är långt ifrån optimal, med tre olika takvinklar och riktningar (se vår anläggning).

OrtJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecSummaPer W
Haparanda SE128205571105812691344118285147319440072150.70
Östersund SE29730063291314171455138810195563291202482500.80
Stockholm SE39826864196213511392126610506623451196782210.79
Lund SE4122250513101212531226130510536773812029180850.78

Ersättning
Ersättningen är beräknad enligt följande:
  • 60 öre/kWh i skattereduktion
  • 7.5 öre/kWh i från nätägaren
  • 20 öre/kWh från elcertifikat
  • spotpriset varje månad från elhandelsbolaget
Sett över hela året så får man lägst ersättning per kWh i Östersund, och höst ersättning i Lund.

OrtJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecSummaPer kWh
Haparanda SE1342487111,3161,5101,5741,3841,0435972404808,7061.207
Östersund SE21203637871,1361,6861,7041,6251,249702407144289,9511.206
Stockholm SE31213247991,1971,6081,6301,4821,288841429144789,9411.209
Lund SE41513036391,2601,4921,4381,5361,2918624742481079,8021.212

Nedan är spotpriset per månad under 2013. Som synes så är det ett mycket jämt spotpris under 2013. Lägsta spotpriset på 29.1 öre/kWh finner vi i december, och det högsta priset 39.8 öre/kWh finner vi i september. Det är en klar skillnad mot hur det såg ut under 2012 då det lägsta priset var 11.5 öre/kWh i juli samt 46.5 öre/kWh i februari.

ElprisområdeJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
SE135.7033.5037.1036.9031.5029.6029.6035.1038.7036.1032.8029.10
SE235.7033.5037.1036.9031.5029.6029.6035.1038.7036.1032.8029.10
SE336.1433.5837.1336.9031.5029.6029.6035.1239.6036.9033.1029.40
SE436.4033.6037.1037.0031.6029.8030.2035.1039.8036.9035.5030.40

Slutsats
Enligt räkneexemplet över 2013 så verkar både min slutsats om att skattereduktionen är mycket sämre än nettodebitering, samt min farhåga om att norra delen av Sverige är missgynnat, att fallera. Den objektiva analysen visar visserligen att det skiljer, men inte så pass mycket att man behöver bli särskilt upprörd.

Men, detta gäller som sagt med de spotpriser som vi såg under 2013. Hade jag istället valt att göra jämförelsen med spotpriserna som gällde under 2012 så hade skillnaderna mot nettodebitering varit mycket större, medan skillnaderna mellan var i landet man bor hade i stort sett liknat det vi ser under 2013.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar