tisdag 11 mars 2014

0 Fördubblad installationstakt under 2013

2013 var ett på flera sätt ett riktigt rekordår för solenergin i Sverige. Vädermässigt var det ett kanonår för solelproduktionen, något som för vår del resulterade i klart högre produktion än vad vi hade förväntat oss. Även intresset för solceller ökade rejält under året och nettodebiteringsfrågan har varit på många politikers agendor under året. Vi har ännu inte sett om det slutgiltiga förslaget kommer att klubbas igenom, men målsättningen för regeringen är att det ska göras under sommaren 2014.

Idag publicerade Energimyndigheten en rapport som visar på att installationstakten av solceller mer än fördubblats under 2013 jämfört med det tidigare rekordåret 2012 (Energimyndighetens pressmeddelande). Under 2013 installerades det 19MW solceller, jämfört med 8.3 MW under 2012. Förklaringen anses vara de sjunkande priserna samt det ökade intresset för förnyelsebar energi. Ökningen ligger i linje med hur siffrorna ser ut i USA så det är inget svenskt fenomen (Solcellsrekord i USA).

Sammanfattningsvis så ser det ljust ut för solcellsmarknaden. Med ökat intresse för egen el så kan även leverantörerna stabiliseras och köpa in större mängder, med lägre pris som följd, samt minska riskerna för att företagen går i konkurs. Med större och stabilare aktörer på marknaden så borde osäkerheten kring så pass långsiktiga investeringar som det handlar om minska.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar