söndag 16 mars 2014

0 Solcellspriserna i februari

Det är inga större prisrörelser för tillfället på solcellsmarknaden. Priserna i Kina och övriga Asien stiger lite, men det är på marginalen. Det börjar dock synas ganska tydligt att tidigare års utveckling börjar mattas av nu. För några år sedan låg prissänkningen stadigt på runt 30% per år, men om man tittar 12 månader tillbaka nu så är prissänkningen i Europa runt 10-12%, medan priserna faktiskt har ökat med ungefär 10% i Kina. 

Det svenska utbudet på solceller ökar och därmed konkurrensen. Det stora gapet mellan priserna i Sverige jämfört med resten av världen minskar månad för månad som en följd av detta. Troligen kommer detta att fortsätta och innebär för svenska konsumenter fortsatt prisjustering nedåt. 

0 kommentarer:

Skicka en kommentar